ปีงบประมาณ  -    ประเภทรายการ     สถานะเอกสาร   

ข้อมูลรายงานการติดตามผล ทั้งหมด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 จนถึง ปัจจุบัน มีจำนวน 360 รายการ


ปีงบฯ ลำดับ ตำแหน่ง หน่วยงาน ชื่อ/รายการ ผ่าน
Conference
ระยะเวลา สถานที่/ประเทศ แหล่งทุน งบประมาณ สถานะรายงานผล
R1 R2 R3 R4 One
Page
2565 1
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ชำนาญการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
Development of Public-sector Productivity Specialists
16 พ.ค. 2565
ถึง
20 พ.ค. 2565
ประเทศ ไทย
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
2565 2
อธิบดีกรมอนามัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
World Expo 2020 Expo
11 มี.ค. 2565
ถึง
15 มี.ค. 2565
ดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(สสปน.)
2565 3
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิบัติการ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ S-TOP หลักสูตร 3rd Online Training on Improvement of Seamless Service for Older Adults
22 ก.พ. 2565
ถึง
24 มี.ค. 2565
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ประเทศ ไทย
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น -
2565 4
นายแพททย์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
นายแพทย์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
25 ธ.ค. 2564
ถึง
26 ม.ค. 2569
National University of Singapore ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สนับสนุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิจัยนโยบายสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพของไทย บริหารจัดการโครงการโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
2565 5
ทันตแพทย์
ระดับ ชำนาญการ
สำนักทันตสาธารณสุข
หลักสูตร Health System Strengthening
8 พ.ย. 2564
ถึง
12 พ.ย. 2564
ประเทศ ไทย
รัฐบาลอินเดีย
2565 6
ทันตแพทย์
ระดับ ชำนาญการ
สำนักทันตสาธารณสุข
หลักสูตร Health System Strengthening
8 พ.ย. 2564
ถึง
12 พ.ย. 2564
ประเทศ ไทย
รัฐบาลอินเดีย ภายใต้ e-ITEC Programme
2564 7
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ชำนาญการ
นักวิขาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิบัติการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Virtual Training on Climate Resilient Water Safety Planning (CRWSP)
13 ก.ย. 2564
ถึง
16 ก.ย. 2564
ประเทศ ไทย
องค์การอนามัยโลก
2564 8
นายแพทย์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
หลักสูตร 2nd Online Training on Policy on Long-Term Care and Living-Support for Older Adults
24 ส.ค. 2564
ถึง
26 ก.ค. 2564
ประเทศ ญี่ปุ่น
รัฐบาลญี่ปุ่น -
2564 9
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
นักวิขาการสาธารณสุข
ระดับ ปฏิบัติการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ออนไลน์ในหลักสูตร Water, Sanitation and Hygiene
24 ส.ค. 2564
ถึง
26 ส.ค. 2564
ประเทศ ไทย
รัฐบาลอินเดีย
2564 10
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ชำนาญการ
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หลักสูตร Leaving No One Behind: Sustainable WASH Services in Rapidly Changing Context
2 ส.ค. 2564
ถึง
13 ส.ค. 2564
ประเทศ ไทย
Singapore - UNICEF Joint Traning Programme
*สถานะการส่งรายงาน:
*สถานะแถบสี:          

*  

R1   รายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่างประเทศสำหรับข้าราชการสายงานบริหาร ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

R2   รายงานผลการเดินทางไปดูงานต่างประเทศสำหรับข้าราชการสายงานบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข

R3   รายงานผลการไปศึกษาฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย ดูงาน ประชุมและสัมมนา ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการกรมอนามัย

R4   รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัยและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ(เฉพาะผู้รับทุนฯจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)

One Page   รายงานสรุปผล 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Copyright 2018 © Department of Health. All rights reserved. By somyostatcar@gmail.com
สถิติผู้ชม
สถิติผู้เข้าชม   13,281
วันนี้  4
เมื่อวาน  8
เดือนนี้  205
เดือนที่แล้ว  271